ZŠ Kamenická

 • uvodni obrázek
  Ekologie ...

  Není nám lhostejné naše životní prostředí ...

 • uvodni obrázek
  Malý - velký kamarád ...

  Skoro dospěláci se dokáží postarat o naše prvňáčky ...

 • uvodni obrázek
  Historie Děčína ...

  Nebojíme se organizovat velké akce pro druhé

 • uvodni obrázek
  Učíme se navzájem ...

  Starší učí mladší ...

 • uvodni obrázek
  Naše škola ...

  Budova historická i moderní, účelná, výborně vybavená, útulná ...

 • uvodni obrázek
  Děčínsko ...

  Jsme tu doma ...

 • uvodni obrázek
  Děčín ...

  Máme rádi své město...

 • uvodni obrázek
  Kultura ...

  Nebojíme se aktivně se zapojovat do kulturního dění ...

 • uvodni obrázek
  Sportujeme ...

  Máme rádi méně tradiční sporty...

 • uvodni obrázek
  Sportujeme ...

  Máme rádi aktivní pobyt v přírodě.

 • uvodni obrázek
  Sportujeme ...

  Jsme pohybově aktivní, a proto dosahujeme sportovních úspěchů.

<< >>
autor: administrator | datum: 01.10.2021

Dne 30.9.2021 se vybraní žáci osmých a devátých tříd zúčastnili Evropského dne jazyků.

autor: administrator | datum: 30.09.2021

Každodenní dojmy očima dětí ze Svoru.

autor: administrator | datum: 25.09.2021

Na Smetanově nábřeží v Děčíně se v pátek 17.9. konal 2. ročník překážkového závodu Sokol Raptor. ZŠ Kamenická se akce opět zúčastnila, a ani tentokrát neodešla s prázdnou.

autor: administrator | datum: 27.08.2021

Vážení rodiče, níže uvedená opatření jsou vydaná v souladu s pokyny MZ a MŠMT. V tuto chvíli jsou nařízení platná do poloviny září. Další opatření budou záviset na průběhu a stavu epidemie v regionu.

autor: administrator | datum: 27.08.2021

Časy ukončení vyučování ve dnech 1.9. a 2.9. 2021

autor: administrator | datum: 17.08.2021

Rozložení prázdnin a nástupy do školy ve školním roce 2021-2022

autor: administrator | datum: 25.06.2021

Žáci 9. ročníku se zúčastnili 22. 6. projektového dne ve městě, které bylo původně založeno císařem Josefem II. jako vojenská pevnost a své jméno získalo na počest jeho matky Marie Terezie. Malá pevnost měla funkci vězení, kde pobýval např. jeden ze sarajevských atentátníků – Gavrilo Princip. Za 2. světové války sloužil Terezín jako židovské ghetto a přestupní stanice do vyhlazovacích táborů.

autor: administrator | datum: 21.06.2021

Dne 14.6. absolvovala třída 9.B za pedagogického a odborného vedení třídní učitelky Mgr. Jany Bartlové a odbornicí v oblasti zoologie a environmentální výchovy Ing. Kláry Křížkové projektový den mimo školu. Třída vyrazila vlakem do pražské ZOO. Na začátku cesty byli žáci seznámeni s bezpečným chováním v průběhu výletu, v dopravních prostředcích, v ZOO i při pohybu po Praze. Již v průběhu cesty se žáci seznámili s řadou nových informací a vyslechli přednášky o souvislostech života různých živočišných druhů a změnami souvisejících s globálními problémy planety.

autor: administrator | datum: 01.06.2021

Poslední měsíc školního roku a několik aktivit, které se mohou v rámci opatření konat.

autor: administrator | datum: 19.05.2021

Nová pěvecká soutěž HLAS DDM DĚČÍN má své vítěze