Děčín je boží a kreativní

 Naše škola se zapojila do nového projektu "Děčín je boží a kreativní". 

Jeho hlavní myšlenkou je rozvíjet kreativitu ve výuce dětí na základních školách v městě Děčín, a to díky spolupráci s umělci, poskytovateli umění a programů pro děti a žáky na společném výstupu s tím, že důležitější, než samotný výsledek, je proces vzniku žákovských uměleckých děl založený na zážitku. Spolupracovali jsme s umělkyněmi Eliškou Kondelíkovou a Kristýnou Nápravníkovou na pocitových denících. Celý projekt byl zakončen festivalem v zámeckých zahradách.