Zaměstnanci

Funkce ve škole:

Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Skála
Zástupci ředitele školy: Mgr. Ivana Trčková
Výchovný poradce: Mgr. Šárka Kilianová
Koordinátor ŠVP pro 1.st. Mgr. Jana Vlčková Lolloková
Koordinátor ŠVP pro 2.st.: Mgr. Šárka Kilianová
Vedoucí vychovatelka ŠD: Eva Nepomucká
Zdravotník: Michaela Bobková, Yveta Žoldáková
ICT pracovník: Ing. Jiří Andrlík
Primární preventista školy: Mgr. Veronika Benešová
Koordinátor envinromentální výchovy: Ing. Jiří Andrlík, Mgr. Radka Lazorová
Školní psycholog:

Mgr. Lucie Slabá

Třídnictví učitelů:

1) Pedagogičtí pracovníci

1.A Mgr. Jožáková Esatiová 4.A Mgr. Fialová

1.B Mgr. Havelková 4.B Mgr. Střelková

1.C Mgr. Mahdalová 4.C Mgr. Špačková

2.A Mgr. Hospůdková 5.A Mgr. VAnická

2.B Mgr. Hájková 5.B Mgr. Lolloková Vlčková

2.C Mgr. Horová

3.A Mgr. Kučerová

3.B Mgr. Gennertová

3.C Mgr. Volfová

b) Třídnictví II.st.

6.A Mgr. Zemanová

6.B Ing. Andrlíková

6.C Mgr. Kilian

6.D Mgr. Fořt

7.A Mgr. Skálová

7.B Mgr. Tomsa

7.C Mgr. Kubásková

8.A Mgr. Kilianová

8.B Mgr. Novák

8.C Ing. Andrlík

9.A Mgr. Sekavcová

9.B Mgr. Podzimková

9.C Mgr. Pokorná

Vyučující bez třídnictví: Mgr. Bartlová, Mgr. Benešová, p. Durdincová, p. Dvořák, Mgr. Foldynová, Mgr. Havlíčková, Mgr. Chovanec, Mgr. Kapitančíková, Bc. Kapitančíková, Mgr. Kolářová, Ing. Kolesarová, p. Kolocová, Mgr. Lazorová, p. Lhoták, Mgr. Murdychová, Mgr. Procházková, Mgr. Trčka, Mgr. Trčková,

Školní poradenské pracoviště

Koordinátor aktivit na škole Mgr. Jaroslav Skála

Koordinátor inkluze Mgr. Jana Vlčková Lolloková

Školní psycholog: Mgr. Lucie Slabá

Primární preventista školy: Mgr. Veronika Benešová

Výchovný poradce: Mgr. Šárka Kilianová

Karierový poradce: Mgr. Šárka Kilianová

Školní asistent, asistent školního klubu: p. Kubátová, p. Škopková, p. Uhlíková, p.Bečková,

d) Vychovatelky ŠD: vedoucí vychovatelka - p. Nepomucká,p. Malá, p. Malíková, p. Špůrová, p. Šperlová, p. Fišerová, p. Sokolářová

e) Vedoucí školního klubu: p. Durdincová

f) Školní asistentky pedagoga: p. Bečková, p. Bobková,p. Borovičková, p. Habasová, p. Hanusová, p. Hanzlová, p. Hrbáčková, p. Jirušková,p. Karafiátová, p. Pražáková, p. Procházková, p. Seidlová, p. Strunecká, p. Tlustoš, p. Uhlíková, p. Žáková, p. Žoldáková

2) Provozní pracovníci

a) Technicko hospodářští pracovníci: p. Parkanová, p.Vadinská, Zimová

b) Školník: p. Sallmann, p. Karch

c) Uklízečky: p. Bräuerová , p. Brožová, p. Břešťovská, p. Franková, p. Kinivová, p. Němcová, p. Šubotníková, p. Vítková,

d) Správce hřiště: p. Sallmann, p. Karch

e) Jídelna: vedoucí jídelny - p. Horáková, vedoucí kuchyně - p. Dvořáková, pracovníci kuchyně - p. Fedorková, p. Šedivá, p. Součková, p. Truncová, p. Vondráčková