Volby předsedy žákovského parlamentu

Ve čtvrtek 16. listopadu proběhly na naší škole volby předsedkyně žákovského parlamentu.

 

 

 

 

Datum 16.11. bylo vybráno zcela záměrně tak, aby se co nejvíce přiblížilo 17.listopadu, kdy si připomínáme Den boje za svobodu a demokracii. A právě svobodné volby si tak mohli vyzkoušet všichni žáci na vlastní kůži, protože na některé z nich již tato zkušenost čeká již za 3 roky. Právě volby do žákovského parlamentu a následně volba jeho předsedy jsou skvělým způsobem, jak zapojit studenty do demokratického procesu ve škole a umožnit jim přispívat k rozhodování o věcech, které se týkají jejich školního prostředí. Volebnímu dni předcházela zhruba týdenní předvolební kampaň 2 kandidátek – Aničky Amálie Burdové z 9.C a Elišky Halgašové z 9.A 

Poté, co se žáci prokázali svým voličským průkazem a dostali do rukou připravené volební lístky, přišla na řadu již volba samotná. Volby provázela ještě dobrovolná soutěž na téma „volby do institucí České republiky“. Několik úspěšných soutěžících se již nyní může těšit na to, že budou zařazeni do slosování o velmi hodnotné ceny:-) 

Po náročných 6 hodinách již došlo na nejdůležitější část dne a tím bylo sčítání výsledků. Po složení přísahy volební komise o mlčenlivosti, co se týká výsledků voleb, začala takřka mravenčí práce. Bylo potřeba vyřadit všechny neplatné lístky a sečíst počet hlasů pro obě kandidátky.  

Po dlouhém sčítání jsme došli k výsledkům. Předsedkyní žákovského parlamentu byla zvolena Anna Amálie Burdová z 9.C.  Přejeme jí hodně úspěchů v její nové funkci.   

Velké poděkování patří žákům 9.C, kteří skvěle pracovali jak během voleb, tak během sčítání.  

FOTOGRAFIE