Sedmáci v Českém středohoří

V pátek 14. 10. byla třída 7. B na exkurzi v CHKO České středohoří. Tuto akci pro naši třídu 7. B zařídila naše třídní učitelka.

Když jsme konečně dorazili, čekal na nás náš průvodce. Pak jsme spolu hráli různé hry. Nejlepší byla hra, kde jsme po sobě hráli míče. Místo, kde jsme hráli hru, bylo jedno ze tří míst, kde se měla vyskytovat pevnost, která ochránila obyvatele vesnice před útokem.

Dál jsme se dostali do oblasti, kde se během roku vyskytuje chráněná ještěrka zelená. Kolem cesty jsme viděli plazníky, kde se přes zimu schovávají plazi i ještěrka zelená.

Pak jsme dorazili na místo ke Třem křížům, odkud byl nádherný výhled na údolí Labe, dokonce jsme tam viděli člun. Od průvodce jsme slyšeli zajímavou legendu o třech sestrách, které skočily dolů do Labe a na jejich památku jsou nahoře umístěné tři kříže.

Exkurze se nám moc líbila, krajina okolo nás je kouzelná a jsme rádi, že jsme mohli objevit její další půvaby.

Kamila Brožová – žákovská školní redakce