Změna termínu vyzvednutí zapisového lístku

Dne 9.3. 2021 bylo vydáno MŠMT opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám - posunutí termínu vydání zápisového lístku

z důvodu přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách
prodlužuje MŠMT termín pro odevzdání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělání z data
15. března 2021, které je stanoveno § 60g odst. 2 školského zákona na termín
6. dubna 2021 tak,
aby žáci i jejich zákonní zástupci měli dostatek času pro jeho vyzvednutí, respektive školy pro
jeho odevzdání. Vyzvednutí zápisového lístku není zakázáno, protože je považováno za
nezbytně nutný úřední úkon

Vyhledávání

 Zápis online 2021

Odkaz na online zápis 2021