Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DĚČÍN II, KAMENICKÁ 1145, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB NA ŠKOLE - informace o účelu, zaměření, personálním zajištění, prostorové a časové dostupnosti programu ZDE

Koordinátor aktivit na škole: Mgr. Jaroslav Skála

Tel.: 731500799; E-mail: skala@zskamenicka.cz  

Koordinátor inkluze pro 1. Stupeň: Mgr. Jana Lolloková Vlčková

Tel.: 731500799; e-mail: lollokova@zskamenicka.cz  

Koordinátor inkluze pro 2. Stupeň: PhDr. Šárka Havelková

Tel.: 731500799; e-mail: havelkova@zskamenicka.cz  

Školní psycholog: Mgr. Lucie Slabá, od 1.1. 2017 Mgr. Ingrid Štroblová

Tel.: 731500799; e-mail: slaba@zskamenicka.cz; stroblova@zskamenicka.cz  

Metodik prevence: Mgr. Veronika Benešová

Tel.: 731500799; e-mail: benesova@zskamenicka.cz 

Výchovný poradce: Mgr. Šárka Kilianová

Tel.: 731500799; e-mail: kilianová@zskamenicka.cz 

Školní asistent: Bc. Monika Dvořáková

Tel.: 731500799; e-mail: dvorakova@zskamenicka.cz 

Školní asistent: Jaroslava Bártová DiS.

Tel.: 731500799; e-mail: bartova@zskamenicka.cz

   

WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU: www.inkluzedecin.cz