Zaměstnanci

Funkce ve škole:

Ředitel školy:  Mgr. Jaroslav Skála
Zástupci ředitele školy: Mgr. Ivana Trčková
Výchovný poradce: Mgr. Šárka Kilianová
Koordinátor ŠVP pro 1.st. Mgr. Jana Vlčková Lolloková
Koordinátor ŠVP pro 2.st.: Mgr. Šárka Kilianová
Vedoucí vychovatelka ŠD: Eva Nepomucká
Zdravotník: Michaela Bobková
ICT pracovník: Ing. Jiří Andrlík
Primární preventista školy: Mgr. Veronika Benešová
Koordinátor envinromentální výchovy: Ing. Jiří Andrlík
Školní psycholog:

Mgr. Lucie Slabá

Třídnictví učitelů: 

1) Pedagogičtí pracovníci    

1.A      Mgr. Kučerová          4.A      Mgr. Jožáková Esatiová

1.B      Mgr. Gennertová       4.B      Mgr. Havelková

1.C      Mgr. Volfová             4.C      Mgr. Vabroušková

2.A      Mgr. Fialová              5.A      Mgr. Lolloková Vlčková

2.B      Mgr. Střelková           5.B      Mgr. Kapitančíková

2.C      Mgr. Špačková           5.C      Mgr. Špůrová

3.A      Mgr. Vanická

3.B      Mgr. Hospůdková

                                                                 

b) Třídnictví II.st.  

6.A      Mgr. Kilianová

6.B      Mgr. Novák

6.C      Ing. Andrlík

7.A      Mgr. Sekavcová

7.B      Mgr. Podzimková

7.C      Mgr. Pokorná

8.A      Mgr. Zemanová

8.B      Mgr. Bartlová

8.C      Mgr. Kilian

9.A      Mgr. Tomsa

9.B      Mgr. Skálová

9.C      Ing. Chovanec

Vyučující bez třídnictví: Ing. Andrlíková,  Mgr. Benešová, p. Durdincová, p. Dvořák, Mgr. Foldynová, Mgr. Fořt, Mgr. Havlíčková, p. Hrouzová, Ing. Kolesarová, p. Kolocová, Bc. Kvapilová, Mgr. Lazorová, p. Lhoták, Mgr. Procházková, Mgr. Trčka, Mgr. Trčková, ,

Školní poradenské pracoviště

Koordinátor aktivit na škole       Mgr. Jaroslav Skála

Koordinátor inkluze                  Mgr. Jana Vlčková Lolloková

Školní psycholog:                     Mgr. Lucie Slabá

Primární preventista školy:        Mgr. Veronika Benešová

Výchovný poradce:                   Mgr. Šárka Kilianová

Karierový poradce:                   Mgr. Šárka Kilianová

d) Vychovatelky ŠD: vedoucí vychovatelka - p. Nepomucká, p. Malíková, p. Špůrová, p. Procházková, p. Šperlová, p. Fišerová, p. Sokolářová

e) Vedoucí školního klubu: p. Durdincová

f) Školní asistentky pedagoga: p. Bobková,p. Borovičková, p. Habasová, p. Hanusová, p. Karafiátová, Bc. Pémová, p. Procházková, p. Seidlová, p. Strunecká, p. Žáková, p. Žoldáková

 

2) Provozní pracovníci  

a) Technicko hospodářští pracovníci: p. Parkanová, p.Vadinská

b) Školník: p. Sallmann, p. Karch

c) Uklízečky: p. Bräuerová , p. Brožová, p. Břešťovská, p. Franková, p. Kinivová, p. Němcová, p. Vítková,

d) Správce hřiště: p. Sallmann, p. Karch

e) Jídelna: vedoucí jídelny - p. Horáková, vedoucí kuchyně - p. Dvořáková,  pracovníci kuchyně - p. Fedorková, p. Šedivá, p. Součková, p. Truncová, p. Vondráčková