Zaměstnanci

Funkce ve škole:

Ředitel školy:  Mgr. Jaroslav Skála
Zástupci ředitele školy: Mgr. Ivana Trčková
Výchovný poradce: Mgr. Šárka Kilianová
Koordinátor ŠVP pro 1.st. Mgr. Jana Vlčková Lolloková
Koordinátor ŠVP pro 2.st.: Mgr. Šárka Kilianová
Vedoucí vychovatelka ŠD: Eva Nepomucká
Zdravotník: Michaela Bobková
ICT pracovník: Ing. Jiří Andrlík
Primární preventista školy: Mgr. Veronika Benešová
Koordinátor envinromentální výchovy: Ing. Jiří Andrlík
Školní psycholog: Mgr. Ingrid Štroblová

Třídnictví učitelů: 

1) Pedagogičtí pracovníci    

1.A      Mgr. Vanická                3.C      Mgr. Špůrová

1.B      Mgr. Hospůdková         4.A      Mgr. Kučerová

2.A      Mgr. Jožáková Esatiová 4.B      Mgr. Gennertová                            

2.B      Mgr. Havelková            4.C      Mgr. Hájková                                  

2.C      Mgr. Vabroušková        5.A      Mgr. Fialová                       

3.A      Mgr. Lolloková Vlčková 5.B      Mgr. Střelková

3.B      Mgr. Kapitančíková      5.C      Mgr. Špačková               

                                                                 

b) Třídnictví II.st.  

6.A      Mgr. Zemanová

6.B      Mgr. Bartlová

6.C      Mgr. Kilian 

7.A      Mgr. Tomsa

7.B      Mgr. Skálová

7.C      Ing. Chovanec

8.A      Mgr. Kilianová

8.B      Mgr. Novák

9.A      Mgr. Pokorná                    

9.B      Mgr. Podzimková

Vyučující bez třídnictví:  Ing. Andrlík, Mgr. Benešová, p. Durdincová, p. Dvořák, PhDr. Havelková, T. Kolocová, Mgr. Lazorová, Mgr. Netopilová,  Mgr. Pazderová, Mgr. Procházková, Mgr. Trčka, Mgr. Trčková, , Mgr. Šenová,

Školní poradenské pracoviště

Koordinátor aktivit na škole      Mgr. Jaroslav Skála

Koordinátor inkluze 1.st.          Mgr. Jana Vlčková Lolloková

Koordinátor inkluze 2.st.          PhDr. Šárka Havelková

Školní asistent                       

Školní asistent                        Jaroslava Bártová DiS

Školní psycholog:                    Mgr. Ingrid Štroblová

Primární preventista školy:       Mgr. Veronika Benešová

Výchovný poradce:                   Mgr. Šárka Kilianová

d) Vychovatelky ŠD: vedoucí vychovatelka - p. Nepomucká, p. Malíková, p. Špůrová, p. Procházková, p. Šperlová, p. Fišerová

e) Vedoucí školního klubu: p. Durdincová

f) Školní asistentky pedagoga: p. Bobková,p. Habasová, p. Hanusová, p. Hošková, p. Lincová, Bc. Pémová, p. Procházková, p. Seidlová,

 

2) Provozní pracovníci  

a) Technicko hospodářští pracovníci: p. Parkanová, p.Vadinská

b) Školník: p. Sallmann

c) Uklízečky: p. Bräuerová , p. Brožová, p. Břešťovská, p. Franková, p. Němcová, p. Vítková, p. Vyskočilová  

d) Správce hřiště: p. Karch

 e) Vrátná: p. Borovičková

f) Jídelna: vedoucí jídelny - p. Horáková, vedoucí kuchyně - p. Dvořáková,  pracovníci kuchyně - p. Fedorková, p. Šedivá, p. Součková, p. Václavíková, p. Vondráčková