Zaměstnanci

Funkce ve škole:

Ředitel školy:  Mgr. Jaroslav Skála
Zástupci ředitele školy: Mgr. Ivana Trčková
Výchovný poradce: Mgr. Šárka Kilianová
Koordinátor ŠVP pro 1.st. Mgr. Jana Vlčková Lolloková
Koordinátor ŠVP pro 2.st.: Mgr. Šárka Kilianová
Vedoucí vychovatelka ŠD: Eva Nepomucká
Zdravotník: Michaela Bobková
ICT pracovník: Ing. Jiří Andrlík
Primární preventista školy: Mgr. Veronika Benešová
Koordinátor envinromentální výchovy: Ing. Jiří Andrlík
Školní psycholog:

Mgr. Lucie Slabá

Třídnictví učitelů: 

1) Pedagogičtí pracovníci    

1.A      Mgr. Fialová                 3.C      Mgr. Vabroušková

1.B      Mgr. Střelková              4.A      Mgr. Lolloková Vlčková

1.C      Mgr. Špačková             4.B      Mgr. Kapitančíková

2.A      Mgr. Jožáková Esatiová 4.C      Mgr. Špůrová

2.B      Mgr. Havelková            5.A      Mgr. Kučerová

2.C      Mgr. Vabroušková        5.B      Mgr. Gennertová

3.A      Mgr. Jožáková Esatiová 5.C      Mgr. Hájková

3.B      Mgr. Havelková          

                                                                 

b) Třídnictví II.st.  

6.A      Mgr. Prosická

6.B      Mgr. Podzimková

6.C      Mgr. Pokorná

7.A      Mgr. Zemanová

7.B      Mgr. Bartlová

7.C      Mgr. Kilian

8.A      Mgr. Tomsa

8.B      Mgr. Skálová

8.C      Ing. Chovanec

9.A      Mgr. Kilianová

9.B      Mgr. Novák

Vyučující bez třídnictví:  Ing. Andrlík, Mgr. Benešová, p. Durdincová, p. Dvořák, PhDr. Havelková, T. Kolocová, Mgr. Lazorová, Ing. Kolesarová,  Mgr. Bartoňová, Mgr. Procházková, Mgr. Trčka, Mgr. Trčková, , Mgr. Šenová,

Školní poradenské pracoviště

Koordinátor aktivit na škole      Mgr. Jaroslav Skála

Koordinátor inkluze                 Mgr. Jana Vlčková Lolloková

Školní asistent                       Květoslava Borovičková

Školní psycholog:                   Mgr. Lucie Slabá, Mgr. Michaela Macourková

Primární preventista školy:       Mgr. Veronika Benešová

Výchovný poradce:                   Mgr. Šárka Kilianová

Karierový poradce:                   Mgr. Šárka Kilianová

d) Vychovatelky ŠD: vedoucí vychovatelka - p. Nepomucká, p. Malíková, p. Špůrová, p. Procházková, p. Šperlová, p. Fišerová, p. Sokolářová

e) Vedoucí školního klubu: p. Durdincová

f) Školní asistentky pedagoga: p. Bobková,p. Habasová, p. Hanusová, p. Karafiátová, p. Strunecká, Bc. Pémová, p. Procházková, p. Seidlová,

 

2) Provozní pracovníci  

a) Technicko hospodářští pracovníci: p. Parkanová, p.Vadinská

b) Školník: p. Sallmann

c) Uklízečky: p. Bräuerová , p. Brožová, p. Břešťovská, p. Franková, p. Němcová, p. Vítková, p. Kinivová

d) Správce hřiště: p. Karch

 e) Vrátná:

f) Jídelna: vedoucí jídelny - p. Horáková, vedoucí kuchyně - p. Dvořáková,  pracovníci kuchyně - p. Fedorková, p. Šedivá, p. Součková, p. Truncová, p. Vondráčková