Zaměstnanci

Funkce ve škole:

Ředitel školy:  Mgr. Jaroslav Skála
Zástupci ředitele školy: Mgr. Ivana Trčková
Výchovný poradce: Mgr. Šárka Kilianová
Koordinátor ŠVP pro 1.st. Mgr. Jana Vlčková Lolloková
Koordinátor ŠVP pro 2.st.: Mgr. Šárka Kilianová
Vedoucí vychovatelka ŠD: Eva Nepomucká
Zdravotník: Michaela Bobková, Yveta Žoldáková
ICT pracovník: Ing. Jiří Andrlík
Primární preventista školy: Mgr. Veronika Benešová
Koordinátor envinromentální výchovy: Ing. Jiří Andrlík
Školní psycholog:

Mgr. Lucie Slabá

Třídnictví učitelů: 

1) Pedagogičtí pracovníci    

1.A      Mgr. Hospůdková         4.A      Mgr. Lolloková Vlčková

1.B      Mgr. Hájková               4.B      Mgr. Vanická

1.C      Mgr. Kubíková             5.A      Mgr. Jožáková Esatiová

2.A      Mgr. Kučerová             5.B      Mgr. Havelková

2.B      Mgr. Gennertová          5.C      Mgr. Vabroušková

2.C      Mgr. Volfová        

3.A      Mgr. Fialová

3.B      Mgr. Střelková

                                                                 

b) Třídnictví II.st.  

6.A      Mgr. Skálová

6.B      Mgr. Tomsa

6.C      Mgr. Kubásková

7.A      Mgr. Kilianová

7.B      Mgr. Podzimková

7.C      Ing. Andrlík

8.A      Mgr. Sekavcová

8.B      Mgr. Podzimková

8.C      Mgr. Pokorná

9.A      Mgr. Zemanová

9.B      Mgr. Bartlová

9.C      Mgr. Kilian

Vyučující bez třídnictví: Ing. Andrlíková,  Mgr. Benešová, p. Durdincová, p. Dvořák, Mgr. Foldynová, Mgr. Fořt, Mgr. Havlíčková, Mgr. Chovanec, Mgr. Kapitančíková, Mgr Kvapilová, Ing. Kolesarová, p. Kolocová, Mgr. Lazorová, p. Lhoták, Mgr. Murdychová, Mgr. Procházková, Mgr. Trčka, Mgr. Trčková, ,

Školní poradenské pracoviště

Koordinátor aktivit na škole       Mgr. Jaroslav Skála

Koordinátor inkluze                  Mgr. Jana Vlčková Lolloková

Školní psycholog:                     Mgr. Lucie Slabá

Primární preventista školy:        Mgr. Veronika Benešová

Výchovný poradce:                   Mgr. Šárka Kilianová

Karierový poradce:                   Mgr. Šárka Kilianová

Školní asistent, asistent školního klubu, asistent školní družiny: Hana Uhlíková, Kamila Kubátová, Lucie Bečková,

d) Vychovatelky ŠD: vedoucí vychovatelka - p. Nepomucká, p. Malíková, p. Špůrová, p. Procházková, p. Šperlová, p. Fišerová, p. Sokolářová

e) Vedoucí školního klubu: p. Durdincová

f) Školní asistentky pedagoga: p. Bobková,p. Borovičková, p. Habasová, p. Hanusová, p. Hanzlová, p. Jirušková,p. Karafiátová, p. Kojzarová, p. Procházková, p. Seidlová, p. Strunecká, p. Žáková, p. Žoldáková

 

2) Provozní pracovníci  

a) Technicko hospodářští pracovníci: p. Parkanová, p.Vadinská

b) Školník: p. Sallmann, p. Karch

c) Uklízečky: p. Bräuerová , p. Brožová, p. Břešťovská, p. Franková, p. Kinivová, p. Němcová, p. Vítková,

d) Správce hřiště: p. Sallmann, p. Karch

e) Jídelna: vedoucí jídelny - p. Horáková, vedoucí kuchyně - p. Dvořáková,  pracovníci kuchyně - p. Fedorková, p. Šedivá, p. Součková, p. Truncová, p. Vondráčková