Zápis 2020

Způsob podání žádosti o příjetí k základnímu vzdělávání:

Termín podání žádosti o přijetí 14.04. 2020 - 30.04. 2020

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se budou přijímat od 14.4. 2020 do 30.04. 2020 prostřednictvím:

datové schránky -  c67mham

e-mailu s elektronickým podpisem (může být dodán dodatečně, viz níže)

poštou (musí být doručeno do 30. 04. 2020)

případně  osobním podáním do poštovní schránky školy u vchodu z Brožíkovy ulice

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce bude podána na formuláři školy, který je ke stažení ze stránek www.zskamenicka.cz - dokumenty ke stažení - formuláře školy - formulář č. 10

nebo je k vyzvednutí u poštovní schránky z Brožíkovy ulice.

K žádosti je nutné doložit kopii rodného listu dítěte.

Na email uvedený v žádosti rodičů bude odeslán kód, pod kterým bude zveřejněno přijetí dítěte.

V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky budou sděleny podrobnější informace ředitelem školy na čísle 775859790.