Týden v pohybu očima druhého stupně

  Také druhý stupeň si projektový týden užil a náplň jednotlivých dní byla opravdu pestrá. Vybrali jsme se členy školní žákovské redakce ty nejzajímavější.

6. ročník
Náštěva hasičské stanice v Děčíně. Hasičárnou nás provedl milý hasič. Prohlédli jsme si hasičské vozy (i vnitřek), fittness centrum, jídelnu, šatny, společenskou místnost a mnoho dalších. S náštěvou jsme byli spokojeni.
Návštěva městské knihovny v Děčíně. V knihovně jsme si s knihovnicí povídali o knihách, učili se orientaci v knihovně a zhlédli jsme film.
Basketball. Šli jsme trénovat basketball s trenéry. Hráli jsme různé hry a procvičovali jsme střelbu na koš. Po tréninku jsme měli příležitost se kouknout, jak hrají profesionální basketbalisti BK ARMEX DĚČÍN.
Orientační běh. Ráno jsme šli na Kvádrberk, každý jsi vybral dvojici. Běželi jsme zhruba 2 km. Ze startu jsme vybíhali po 2 minutách, a tak byla mála pravděpodobnost, že bychom se potkali.
Návštěva děčínského zámku. Předtím, než jsme šli na zámek, jsme si prohlédli krásné terasové zahrady. U zámku na nás čekala průvodkyně, která nás provedla místnostmi zámku. Bylo to velmi zajímavé, protože jsme v průběhu prohlídky dostávali zajímavé otázky . Připadali jsme si jako v té době, kdy zde žili tehdejší panovníci.
Viki Vavříková, David Procházka – školní redakce

7. ročník
V pondělí jsme měli zdravovědu. Povídali jsme si o různých nemocech. O epilepsii, cukrovce a dalších. Pak jsme se bavili o aplikaci Záchranka. V té jsou např. čísla na záchranku, policii a hasiče. Poté tam najdeme informace o tom, kde je nejbližší nemocnice nebo lékárna.
V úterý jsme měli bubnování. Odehrávalo se to ve velké tělocvičně. Hráli jsme na barevné trubky, které vydávaly každá jiný ton. Poté jsme hráli na bubny. Byl tam velký hluk, že nás museli slyšet až v přístavbě. Poté jsme ve třídě hráli městečko Palermo. Kluci zůstali ve třídě s paní učitelkou a my holky jsme měly besedu o zdravé výživě. Bavily jsme se o anorexii a bulimii. Potom jsme ochutnaly zdravé svačiny.
Ve středu jsme byli na zámku v Benešově. Měli jsme zajímavou prohlídku celého zámku. Prošli jsme jej křížem krážem.
Ve čtvrtek jsme jeli do Liberce do Botanické zahrady. Cestovali jsme 2 hodiny vlakem. Když jsme dorazili, jeli jsme tramvají do Botanické zahrady. Rozdělili jsme do skupin, paní učitelky nám rozdaly pracovní listy a měli jsme rozchod. V pracovním listě jsme plnili zadané úkoly, jako např. pojmenovat různé pavilony nebo poznat květiny či doplnit text. V tropickém pavilonu byly kaktusy velké či malé, tlusté nebo hubené. V dalším pavilonu byly největší lekníny. Viktoriiny lekníny. V hlavní budově jsme viděli ryby, škeble a malé kajmany.
V pátek jsme měli malý projektový den týkající se volby povolání. Pomocí různých testů jsme zjišťovali, jaké jsme osobnostní typy.
Kamila Brandová, školní redakce

8. ročník
Muzeum civilní obrany
Největším zážitkem celého týdne byla pro žáky 8. ročníku návštěva Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem. V podzemí si mohli projít 500 m původních chodeb bývalého protileteckého krytu z 2. světové války, který byl později přebudován na kryt atomový. Díky našim sympatickým uniformovaným průvodcům byla prohlídka „lehce“ dobrodružná, a tak jsme – dostatečně teple oblečeni – příliš nevnímali podzemní chlad a vlhkost. Zajímavá byla ukázka plynových masek od roku 1920 až po současnost, osvojili jsme si hravou formou základy civilní obrany a zdravovědy, seznámili se s fungováním armády a milovníci zbraní mohli oslnit spolužáky svými střeleckými výkony.
9. ročník
Závislosti a my…
Ve čtvrtek 26. 9. se žáci devátých ročníků zúčastnili besedy o návykových látkách, kde se dozvěděli mnoho nových informací o závislostech na internetu, drogách, cigaretách apod. Paní přednášející sdělila žákům svůj příběh o závislosti na cigaretách a kávě. Dále také vyprávěla příběh jedné slečny, která byla závislá na cvičení a na životu s minimálním příjmem potravy, až se z ní postupně stávala anorektička. Žáci si také mohli vyplnit test závislosti na internetu.
N. Pekárková, Miri Štumpfová školní redakce

Více obrázků ve školní fotogalerii - zde.