ŠKOLA od 4.1. 2021

Od  4.1. 2021 nastupují žáci 1. a 2. ročníku na prezenční výuku. Ostatní ročníky školy přechází na distanční výuku. Provoz školní družiny a jídelny níže.

PROVOZ ŠKOLY:

- nástup žáků v 7.35 zadním vchodem ze hřiště

- vyučují se dělené hodiny (kromě 1.A)

- všichni žáci mají po celou dobu pobytu ve škole roušku (doporučujeme 2-3 roušky na den - závisí na době pobytu ve školní družině)

- pohyb na chodbách a ostatní pravidla stejná jako při nástupu do školy v září

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

RANNÍ DRUŽINA 6.00 - 8.40:

KRČEK – 2.A + 2.B, 1.B + 1.C

VILA – 1.A + 2.C ( 2.C zde zůstává rovnou na výuku) 

ODPOLEDNÍ  DRUŽINA 11.35 - 16.00:

1.A – bude mít družinu ve třídě 5.C

2.C – bude mít družinu ve škole ( třída ve vestibulu)

- vyzvedávání dětí rodiči vždy přes hřiště, ve vestibulu bude sedět asistentka, která předá dítě rodičům

KRČEK – 2.A + 2.B

VILA – 1.B + 1.C

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY:

11.25HOD. – 1.B+C (  po obědě nejdříve v 11.35 si nedružinové dítě převezmou rodiče, pokud neodchází samo)

11.45HOD. – 2.A+B ( nedružinové dítě jde na oběd ve stejný čas a odchází s rodiči nebo samo)

12.15HOD. – 1.A+2.C ( nedružinové dítě jde na oběd v 11.45 a odchází s rodiči nebo samo) 

12.20 HOD – dělené třídy 1.B+1.C

12.40.HOD – dělené třídy 2.A + 2.B