Průzkum ŠD. Prázdniny a školní rok 2020-2021

Průzkum zájmu rodičů o umístění dětí do ŠD v letních měsících a v novém školním roce.

Vážení rodiče,

žádám Vás o vyplnění dotazníku - zájmu o školní družinu pro blížící se prázdniny (provoz bude zajištěn podle počtu zájemců ve sběrných družinách, určených zřizovatelem) a Váš předběžný zájem o umístění dítěte do družiny pro příští školní rok 2020-2021. Dotazník naleznete v dokumentech ke stažení – formuláře školy, v kanceláři školy nebo u výdeje dětí u hlavního vchodu z Kamenické ulice

Prázdninový provoz je určen pro rodiče, kteří si nemohou v létě vybrat dovolenou a nemají kam umístit své dítě.  V případě potřeby školní družiny vyplní rodiče i jednotlivé týdny, kdy děti budou do družiny chodit. TERMÍN: nutné odevzdat do 8.6. 2020 do 12.00 do školy:

-         naskenované na adresu: nepomucka@zskamenicka.cz

-         do poštovní schránky na rohu Kamenické ulice a Brožíkovy ulice

-         do kanceláře školy 7.00 – 15.00

-         osobně při vyzvedávání dítěte ve vchodu z Kamenické ulice

 

Předběžný zájem o družinu pro děti od 1.9. 2020 vyplní všichni rodiče, kteří chtějí své dítě do družiny umístit v novém školním roce.  

Upozorňuji rodiče, na zvýšení poplatku za školní družinu od 1.9. 2020 na 250,- Kč/měsíc. Do družiny se mohou přihlásit všichni zájemci od 1.-4. ročníku.