POZVÁNKA na webinář pro rodiče I.

POZVÁNKA na webinář: "Přípravná třída a předškoláci“ (cílová skupina rodiče dětí). 

Podrobnosti webináře:

Název: Přípravná třída a předškoláci

Přednášející/ Lektor:

Mgr. Dagmar Nebuželská - výchovný poradce, pedagog I. stupně a MŠ, lektor, mentor AV MEDIA

Cílová skupina: rodiče, zákonní zástupci dětí z území SO ORP Děčín (rodiče, prarodiče, zákonní zástupci dětí, pedagogové, atd.)

Informační leták (pdf)

Termín:               13. května 2021, čas: 17:00 - 19:00 hod.
Kde:                    prostřednictvím komunikační platformy ZOOM

Cíl webináře: Seznámení účastníků s předškolní legislativou. Jak a kam děti chodí na posou zení školní zralosti. Podíváme se na obsahovou stránku přípravné třídy. Zaměříme se na konkrétní ukázky práce s dětmi.
• Legislativa;
• Poradny;
• Desatero předškoláka;
• Přípravná třída a její zaměření;
• Výukové plány přípravného ročníku;
• Pomůcky pro přípravnou třídu.

ODKAZ na registraci: https://forms.gle/s829zYGhJczWGLYz8

 V případě zájmu je nutné vyplnit registrační formulář a to nejpozději do 11. 5. 2021 do 15:00 hod.  POČET ÚČASTNÍKŮ JE OMEZEN!!!

Odkaz na vstup do konferenční místnosti bude zaslán na uvedený e-mail v rezervačním formuláři nejdéle den před konáním webináře. 

Účast na webináři je zdarma, náklady jsou hrazeny z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611.