Podrobné informace k provozu školy

Provoz školy do konce října. Informace dostane každý rodič do systému BAKALÁŘI

1. STUPEŇ

- PROVOZ BEZE ZMĚN

- žáci 5. ročníku mají místo klubu dohlídávání v předem určených prostorách školy.

 

2. STUPEŇ

- distanční (domácí) výuka žáků 8. a 9. ročníku v termínu 12.-16.10. 2020

- distanční (domácí) výuka žáků 6. a 7. ročníku v termínu 19.-23.10. 2020

- ve škole se učí žáci 1.-7. ročníku v termínu 12.-16.10. 2020

- ve škole se učí žáci 1.-5. a 8.-9. ročníku v termínu 19.-23.10. 2020

- celorepublikově je zrušen na uvedenou dobu školní klub

 

 

Nově může na oběd i žák, který se vyučuje distančně. Čas vyhražený pro tyto žáky bude v době od 11.15 – 11.45, v jinou dobu žáku oběd vydán nebude. Pokud žáci nebudou chodit na obědy v době distančního vyučování, musí si je odhlásit!

 

Distanční výuka je pro žáky povinná – jejich domácí práce bude kontrolována a hodnocena v průběhu týdne ve škole.

-          zadávání práce podle rozvrhu bude probíhat pomocí systému teams. Učivo bude zadáno vždy v den nebo předvečer daného dne podle rozvrhu. Termín na vypracování bude vždy do konce daného dne. Zpětnou vazbou bude kontrolní test, případně jiná forma odpovědí. Pokusně bude v některých předmětech zkoušena on line výuka. Tyto pokusy chápejte jako něco navíc k výuce. Neznamená to, že žák, který se v uvedenou dobu nedostane k počítači, je znevýhodněn v učení. Žáci vždy dostanou učivo v podobě, kterou dokáží všichni přijmout na svých počítačích nebo mobilních telefonech.

 

Případné dotazy k výše uvedenému směřujte přes komunikační systém Bakaláři na vedení školy.

 

Z rozhodnutí ministerstva je škola uzavřena v době od 26.10. – 30.10. 2020. V uvedenou dobu budou mimo provoz všechna zařízení školy včetně vedlejší hospodářské činnosti.