Nástup přihlášených žáků prvního stupně do školy 25.5. 2020

Základní informace rodičům k nástupu přihlášených dětí z prvního stupně do školy 25.5. 2020

Vážení rodiče, na základě přihlášky dítěte k vyučování od 25.5. 2020 Vám sděluji informace k nástupu dítěte do školy.

Vyučování probíhá od 7.55 do 11.35, odpolední dohlídávání od 11.35 do 16.00

1)      Nástup dítěte do školy: dítě se dostaví do areálu školy (hřiště) v 7.40, kde ho budou čekat asistentky pedagoga, které shromáždí pracovní skupiny a postupně podle pokynů odvedou děti do příslušných tříd. Zdůrazněte svým dětem nutnost dodržování rozestupů mezi jednotlivci na hřišti.

2)      V průběhu vyučování budou děti vypracovávat pod dohledem AP nebo učitele práci zadanou třídní učitelkou (stejná práce na domácí výuku). Vyučující bude žákům pomáhat s úkoly a kontrolovat jejich práci.

3)      Po celou dobu ve škole budou mít děti roušky (je třeba tři roušky na den a sáček na použité), které odloží při svačině a obědě.

4)      Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci v určené třídě. Vzhledem k tomu, že se skupiny nesmí setkávat, není pobyt na chodbách dovolen. Používání WC bude zajištěno tak, aby se nepotkávaly jednotlivé skupiny (zajišťuje nepřetržitý dohled na chodbě daného patra).

5)      Na oběd odchází jednotlivé skupiny dle harmonogramu v pořadí – první odchozí domů po obědě, následují skupiny s odpoledním dohlídáváním. Obědy je nutné přihlásit v jídelně nejpozději do čtvrtka 21.5. 2020

6)      Po obědě se děti vrací do své třídy. Rodiče si vyzvednou děti u hlavního vchodu z Kamenické ulice, kde jim dítě proti podpisu předá služba. Každý rodič vyplní týdenní přehled odvádění dítěte ze školy (podobně jako v případě docházky do družiny).

7)      Základní podmínkou přijetí dítěte do školy je čestné prohlášení vyplněné a podepsané rodiči, viz. příloha – formulář je možné vyzvednout v kanceláři školy 7.00-14.00, ve schránce (vchod z Brožíkovy ulice nad poštovní schránkou školy) nebo vytisknout, viz. formuláře školy. Vyplněný formulář můžete odevzdat osobně ve škole, při nástupu dítěte do školy nebo zaslat naskenovaný na adresu školy info@zskamenicka.cz

Bez čestného prohlášení nemůže být žák vpuštěn do budovy školy

 

Formulář níže vyplňují pouze rodiče, jejichž děti jsou přihlášené na pobyt ve škole i po obědě.

 https://forms.gle/M9XCGv7xkP4i3PoL9