Akce na první měsíc roku 2020

Co nás čeká v lednu? Čtěte!

7.1.   Hasík – 2.A – ve škole beseda s hasiči

8.1.   Florbal – krajské finále ( Teplice) – 6.-7.ročník

10.1. Stolní tenis – krajské finále

13.1. Hasík – 2.A – ve škole beseda s hasiči ( 2.-3.hodina)

14.1. Třídní schůzky od 16 – 17 hod.  

14.1.  Schůzka pro rodiče vycházejících žáků - 15,30 školní jídelna

14.1. Schůzka třídních důvěrníků - 16,45 v počítačové učebně INF2

15.1.7,40 hod.- zasedání žákovské rady v jídelně

16.1.Hudební pořad – 2.-5.ročník

16.1.Okresní kolo dějepisné olympiády

20.1. Olympiáda z biologie – školní kolo – 6.-7.ročník

21.1. Ornita – beseda  - 5.-9.ročník

21.1. Hasík – 2.A – exkurze – hasičská stanice

23.1. Okresní kolo v olympiádě z ČJ – město

23.1. Olympiáda z biologie – školní kolo – 8.-9.ročník

26.-31.1.   LVVZ  - 7.ročník

28.1.  Městské kolo – Skřivánek

28.1.  2.B – Hasík , beseda s hasiči – 1.část ( 2.-3.hodia)

30.1.  Vysvědčení rozdávají tř.uč. poslední vyuč. hod.

6.-7.ročník  – vysvědčení – 5.vyuč.hodinu

8.-9.ročník – vysvědčení 5.vyučovací hodinu - bez odpoledního vyučování

5.ročník – rozdává 4.vyučovací hodinu

1.ročník bez půleného – 4.hodinu vysvědčení

3.B – rozdává 4.hodinu

31.1. Pololetní prázdniny