Zaměstnanci

Funkce ve škole:

Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Skála
Zástupci ředitele školy: Mgr. Ivana Trčková, Ing. Jiří Andrlík
Výchovný a karierový poradce: Mgr. Šárka Kilianová
Koordinátor ŠVP pro 1.st. Mgr. Jana Vlčková Lolloková
Koordinátor ŠVP pro 2.st.: Mgr. Šárka Kilianová
Vedoucí vychovatelka ŠD: Eva Nepomucká
Zdravotník: Yveta Žoldáková
ICT pracovník: Ing. Jiří Andrlík, Mgr. Radka Lazorová
Primární preventista školy: Mgr. Veronika Benešová
Koordinátor envinromentální výchovy: Ing. Jiří Andrlík, Mgr. Radka Lazorová
Školní psycholog:

Mgr. Lucie Slabá

Třídnictví učitelů:

1) Pedagogičtí pracovníci

1.A Mgr. Fialová    4.A Mgr. Hospůdková

1.B Mgr. Střelková  4.B Mgr. Hájková

1.C Mgr. Špačková  4.C Mgr. Horová

2.A Mgr. Vanická 5.A Mgr. Podzimková

2.B Mgr. Lolloková Vlčková  5.B Mgr. Gennertová

2.C Mgr. Kučerová    5.C Mgr. Volfová

3.A Mgr. Jožáková Esatiová

3.B Mgr. Havelková

3.C Mgr. Šenová

b) Třídnictví II.st.

6.A Mgr. Novák

6.B Mgr. Kilianová

6.C Mgr. Kvapilová

7.A Mgr. Sekavcová

7.B Mgr. Pokorná

8.A Mgr. Zemanová

8.B Mgr. Andrlíková

8.C Mgr. Kilian

8.D Mgr. Fořt

9.A Mgr. Skálová

9.B Mgr. Tomsa

9.C Mgr. Kubásková

Vyučující bez třídnictví: Ing. Andrlík, Mgr. Andrlíková, Mgr. Bartlová, Mgr. Bartoňová, Mgr. Benešová, p. Durdincová, p. Dvořák, Mgr. Foldynová, Mgr. Havlíčková, Mgr. Chovanec, Mgr. Kapitančíková, Mgr. Kolářová, Ing. Kolesarová, Bc. Kolocová, Mgr. Lazorová, Mgr. Lhoták, Mgr. Murdychová, Mgr. Musilová, Mgr. Trčka, Mgr. Trčková, p. Uhlíková, Mgr. Volavková,

Školní poradenské pracoviště

Koordinátor aktivit na škole Mgr. Jaroslav Skála

Koordinátor inkluze Mgr. Jana Vlčková Lolloková

Školní psycholog: Mgr. Lucie Slabá

Primární preventista školy: Mgr. Veronika Benešová

Výchovný poradce: Mgr. Šárka Kilianová

Karierový poradce: Mgr. Šárka Kilianová

Školní asistent:p. Škopková

d) Vychovatelky ŠD: vedoucí vychovatelka - p. Nepomucká,p. Bobková, p. Malá, p. Malíková, p. Špůrová, p. Šperlová, p. Fišerová, p. Sokolářová,

e) Vedoucí školního klubu: p. Durdincová

f) Školní asistentky pedagoga:p. Bobková, p. Habasová, p. Hanusová, p. Hanzlová, p. Christianová, p. Jirušková,p. Karafiátová,p. Leissová, p. Merhautová, p. Počinková, p. Pražáková, p. Procházková, p. Szabó, p. Seidlová, p. Uhlíková, p. Vaňásková, p. Volavková, p. Žáková, p. Žoldáková

 

2) Provozní pracovníci

a) Technicko hospodářští pracovníci: p. Lolloková Vlčková, p. Michálková, p. Parkanová, p.Vadinská

b) Školník, správce hřiště: p. Nepomucký, p. Sallmann,

c) Uklízečky: p. Brožová, p. Břešťovská, p. Franková, p. Kinivová, p. Němcová, p. Šubotníková, p. Vítková,

d) Jídelna: vedoucí jídelny - p. Horáková, vedoucí kuchyně - p. Dvořáková, pracovníci kuchyně - p.Silerová, p. Chaloupková, p. Součková, p. Tichá, bufet – p. Bräuerová