Školní družina a školní klub

Časy provozu školní družiny a klubu v prvním týdnu školního roku 2023/2024:

4.9.

ŠD ráno od 6.00-7.30 ŠD krček, 8.45-15.00 ŠD vila

ŠK není v provozu

5.9. - 8.9.

ŠD ráno od 6.00-7.30 ŠD krček, po skončení vyuč. do 16.30 - jednotlivá oddělení

ŠK ráno od 7.00 - 7.45, po skončení vyučování do 15.00