Akce na měsíc květen

Předposlední měsíc školního roku je plný aktivit pro všechny třídy školy. Čtěte!

2.5.    8.C – Litoměřice – exkurze

3.5.    8.ročník – přijímačky nanečisto

3.5.    9.A + 9.B ( výběr žáků) - laborky CH,F – IQLANDIE Liberec

3.5.    9.C  – projekt 1.C + 9.C  

3.5.    7.B,7.A  – Bobřík jara  

3.5.    6.B – QUESTING – hra s úkoly  - Kvádrberk

3.5.    6.A,C   – výlet do okolí

6.-7.5. ŘEDITELSKÉ VOLNO

9.5.    Terezín – exkurze 9.B

9.5.    7.B  – laborky BUŇKA – IQLANDIE Liberec

9.5.    Focení tříd  

10.5.  Focení tříd                                  

13.5.  TD – Dolský mlýn  - 1.ročník

13.5.  Arnošt Lustig – devět životů  – Kino Sněžník, 9.ročník,

14.5.  Atletický čtyřboj

14.5.  8.A - IQLANDIE Liberec – člověk

14.5.  8.B - IQLANDIE Liberec – člověk

14.5.  9.C ( výběr žáků) - laborky CH,F – IQLANDIE Liberec

16.5.  8.C - IQLANDIE Liberec – člověk

17.-24.5. Anglie – výběr žáků

17.5.   5.B  Praha – exkurze

20.5.   Zdravověda – 1.ročník

21.5.   Evropský dům v Praze – exkurze – 6.A

21.5.   Školní  parlament – 4.vyučovací hodinu v malé tělocvičně

22.5.   9.ročník – příprava pohádkového lesa – 1.-2.hodina PVP

23.5.   Evropský dům v Praze – exkurze – 6.C

23.5.   Projektový den 1.A,B + 9.A,B

27.5.   4.B – Praha – exkurze

27.5.   Florbal – 4.-5.tříd

28.5.   Evropský dům v Praze – exkurze – 6.B

28.5.   Florbal – 6.-9.tříd

29.5.   8.D  - IQLANDIE Liberec – člověk

30.5.   Pohádkový les – 9.A,B   - pro 1.r.

30.5.   9.C – třídní výlet

31.5.  Pohádkový les – 9.A,C   - pro 2.r. + MŠ Liliova

31.5.  9.B – třídní výlet