Sobotní koncert jako pocta Albertu Schweitzerovi

Velkou ctí bylo pro náš školní pěvecký sbor VIOLET HARMONY pozvání na sobotní slavnostní koncert.

 

V sobotu 16. 9. 2023 proběhla v evangelickém kostele na Teplické ulici v Děčíně vzpomínková akce věnovaná osobnosti Alberta Schweitzera (francouzský filozof, teolog, lékař a hudebník, nositel Nobelovy ceny za mír), který právě před 100 lety navštívil naše město, aby ve zdejším gotickém kostele předvedl své virtuozní varhanní umění.

Velkou poctou bylo pro náš školní pěvecký sbor VIOLET HARMONY pozvání zúčastnit se společně se zástupci měst Děčín, Pirna a Drážďany kulturního programu, který si přišli vyslechnout nejen lidé z Děčína a okolí, ale i spousta hostů z Německa.

Společně se nám podařilo vytvořit neopakovatelnou atmosféru, umocněnou nádherným interiérem zdejšího kostela, byl to pro nás opravdový zážitek.

Všem zpěvákům patří veliká pochvala, během pouhých 2 týdnů zvládli nacvičit celý hudební program a získali si svým přednesem i obecenstvo, které nemohlo rozumět českým textům, přesto si vyžádalo přídavek a po celou dobu vystoupení reagovalo s radostí i dojetím.

Děkujeme také všem organizátorům za hladký průběh celé akce i výborné pohoštění. Určitě se při podobné příležitosti rádi znovu setkáme!

Mgr. Eva Zemanová

Vyhledávání

Zápis online 2021

Odkaz na online zápis 2021