Projektový den mimo školu - 9.B

Dne 14.6. absolvovala třída 9.B za pedagogického a odborného vedení třídní učitelky Mgr. Jany Bartlové a odbornicí v oblasti zoologie a environmentální výchovy Ing. Kláry Křížkové projektový den mimo školu. Třída vyrazila vlakem do pražské ZOO. Na začátku cesty byli žáci seznámeni s bezpečným chováním v průběhu výletu, v dopravních prostředcích, v ZOO i při pohybu po Praze. Již v průběhu cesty se žáci seznámili s řadou nových informací a vyslechli přednášky o souvislostech života různých živočišných druhů a změnami souvisejících s globálními problémy planety.

Po příjezdu do ZOO Praha se všichni společně vydali na prohlídku s výkladem a reakcemi na aktuální postřehy odbornice. Zajímavé zastavení se naskytlo u výběhu orangutanů sumaterských, žáci se dověděli, že dochází k masivním ztrátám přirozeného prostředí tohoto zajímavého druhu z důvodu rozšiřujících se palmových plantáží. Orangutan zůstává tvrdošíjně na svém místě a po změně prostředí celé klany postupně vymírají. Podobným způsobem se žáci dověděli zajímavosti o mořských želvách a problémech s plastovými odpadky v mořích nebo o rabování želvích snůšek vajec, která se prodávají jako pochoutky. Žáci diskutovali o tom, jak i další živočichové mají starosti se soužitím s člověkem a jeho sobeckým způsobem využívání planety. Žáci byli informováni o uvědomělém chování některých organizací na ochranu životního prostředí. Zaujalo je, že i moderní zoologické zahrady by měly mít výchovný dopad na své návštěvníky. ZOO Praha se zapojuje do spousty projektů, např. projekt Hany Svobodové, Chráníme mořské želvy, nebo návrat divokých koní zpět do volné přírody, kdy posílá pražská ZOO odchované koně do Mongolska, kde se úspěšně vypouštějí do volné přírody. Po společném obědě v místní restauraci dostali žáci karty s různými otázkami, které se týkají přímo či nepřímo pražské ZOO a dostali čas na samostatnou prohlídku určené části zoologické zahrady a zodpovězení otázek na kartě. Před rozchodem jim byla zopakována bezpečnostní kritéria, která vymezila jejich samostatnou práci a pohyb po ZOO.

Během zpáteční cesty vlakem žáci hodnotili program projektu. Diskutovali o zajímavostech, které je zaujaly a v neposlední řadě si žáci vyzkoušeli aplikaci na zjišťování obsahu palmového oleje v potravinách (palm oil). Aplikaci, zajímavou v tom, že po načtení QR kódu určí obsah palmového oleje v produktu a dokáže nabídnout jiný podobný produkt bez obsahu této látky, která masivně ničí přirozené prostředí mnoha forem života na planetě. Žáci si také navzájem sdělili zajímavosti, které zjistili během své samostatné práce.

Žáci hodnotili výlet velmi pozitivně. Nejvíce se jim líbily expozice ledních medvědů, prohlídka klokanů s průchozím výběhem, orangutani, lamy či sloni. Líbilo se jim, že ve většině expozic mohli vidět mláďata. Některé žáky zaujalo technické vybavení dopravních prostředků. Negativně hodnotili část ZOO, která nebyla otevřena pro větší skupiny lidí kvůli hygienickým opatřením nebo expozici tučňáků a lachtanů, jež byla v dobu naší návštěvy v pravidelné údržbě. Většina by také uvítala více času na samostatnou prohlídku. Výlet si žáci 9.B moc užili. Pomohl jim objasnit a upevnit si vlastní životní zásady.