POZVÁNKA na webinář pro rodiče II.

ODEMYKÁNÍ DĚTSKÉHO POTENCIÁLU „Každé dítě je génius, objevte jeho skryté talenty“

Přednášející/ Lektor:

Jan Mühlfeit - je globální stratég, kouč top manažerů, olympijských vítězů, umělců a autor bestselleru The Positive Leader (Pearson 2016). Má za sebou velmi úspěšnou dvaadvacetiletou kariéru ve společnosti Microsoft, kde pracoval na různých vedoucích pozicích.

Kateřina Novotná - lektorka a spoluautorka projektu, která se kromě toho věnuje také vedení kurzů pro studenty či přednáškám a workshopům pro rodiče, učitele, trenéry i celé školy. Je členkou harvardského institutu koučinku.

(více o lektorech naleznete zde: https://janmuhlfeit.com/cs/)

Cílová skupina: rodiče, zákonní zástupci a jejich děti z území SO ORP Děčín (babičky a dědečkové, tetičky a strýčkové, pedagogové, atd.)

Termín: 27. května 2021, čas: 17:00 - 19:00 hod.
Kde: prostřednictvím komunikační platformy ZOOM

Cíl webináře:

Během webináře se rodiče seznámí s pozitivní psychologií a fungováním mozku od dětství až do dospělého věku. Webinář jim (i jejich dětem) pomůže pochopit, jaké jsou individuální talenty jejich dětí a odhalí možnosti, jak je využívat. A to jak během studia, tak v osobním a později i pracovním životě. Pokud totiž dojde k propojení talentů s tím, co člověka baví, naplňuje, souzní s jeho hodnotami, v čem se chce a může zlepšovat, s největší pravděpodobností dosáhne naplnění svého potenciálu.

Účast na webináři je zdarma, náklady jsou hrazeny z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611.

(Tento projekt je financován z ESF (https://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (https://www.msmt.cz/…vvv).

ODKAZ na registraci:
https://forms.gle/Cv2mof4ipj5QL4c87

V případě zájmu je nutné vyplnit registrační formulář a to nejpozději do 23. 5. 2021 do 12:00 hod.

POČET ÚČASTNÍKŮ JE OMEZEN!!!

Podrobnosti webináře naleznete jak na našich webových stránkách projektu:

tak na FB stránkách projektu (můžete sdílet):