Naše gymnastky uspěly v silné konkurenci

   Naše škola se počátkem března zúčastnila gymnastické soutěže. Soutěžící byli rozděleni na chlapce a dívky a také podle věku do několika kategorií.

  1. kategorie 6.-7. třídy
  2. kategorie 8. -9. třídy
  3. kategorie střední školy

Soutěž probíhala v gymnastické hale Sokol na Riegrově ulici 9. března 2023.

První disciplínou byl přeskok přes bednu.  Hodnotilo se provedení a také to, zda se soutěžící při přeskoku dotkne bedny.

Ve druhé disciplíně si mohl soutěžící vybrat, jestli chce cvičit na kladině, nebo na bradlech. Povinné prvky byly skoky, váha, obrat, pohyby. A na bradlech musely být provedeny 4 cviky.

Poslední disciplínou byla prostná, kdo chtěl, mohl soutěžit i s hudbou. Také zde musely být provedeny povinné prvky.

Naše škola se umístila s mladší kategorií na 1.místě a se starší kategorií na 2. místě, což je ve velké konkurenci soutěžících opravdu skvělý výsledek.

Všem děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a gratulujeme k výbornému umístění.

Naše týmy:

Mladší žákyně (1. místo): Temi Ogunwale, Sofie Laskošová, Barbora Nelly Tesařová, Vendula Haklová, Leontýna Matysová, Nela Vilacká, Andrea Šillerová, Klára Prokischová, Eliška Spišáková

Starší žákyně (2. místo): Adéla Kopecká, Anna Amálie Burdová, Julie Vitásková, Eliška Hájková, Karolína Haklová, Adéla Slánská

Temi Ogunwale - žákovská školní redakce

Fotky ve fotogalerii zde

Vyhledávání

Zápis online 2021

Odkaz na online zápis 2021