Evropský den jazyků

Dne 30.9.2021 se vybraní žáci osmých a devátých tříd zúčastnili Evropského dne jazyků.

Tato soutěž se koná každý rok pod patronací EOA Děčín. Letos poprvé se akce konala venku v okolí děčínského zámku. Pro žáky a studenty bylo připraveno několik stanovišť, kde společnými silami plnili úkoly vědomostní, ale i sportovní. Děkujeme tímto zúčastněným za reprezentaci školy. Výsledky budou známy do 14 dnů. A těšíme se na další ročník.