Beseda deváťáků s bývalými žáky naší školy.

Návštěva našich absolventů ve škole.

Dvanáct bývalých žáků naší základní školy navštívilo 4.10. naši školu,
aby povyprávěli deváťákům své zkušenosti, názory a dojmy ze
středních škol. Vytvořili 8 stanovišť pro 8 různých středních škol,
které naši žáci ve skupinkách po čtyřech až pěti kruhově obcházeli.
Pro každé stanoviště byl určen časový limit pěti minut. Dvě otázky a
odpovědi z každé střední školy si žáci zapisovali do předem
připravených pracovních listů. Doufám, že si žáci naší školy udělali
přesnější obrázek o studiu na střední škole a životě na internátu.

KP

Fotografie