Akce školy na červen

Poslední měsíc školního roku a několik aktivit, které se mohou v rámci opatření konat.

ČERVEN Plníme turistický deník v jednotlivých třídách

ČERVEN Orientační běh – 5.-9.ročník – termín bude upřesněn

17.-18.6. Focení jednotlivých tříd - cena: 18Kč

ČERVEN Lezení pro 3.-4.ročník – termín bude upřesněn

22.6. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků, 15.00hod., jídelna

V týdnu od 21.-25.6. – probíhá přezkoušení žáků, kteří nedocházeli na prezenční výuku.

28.6. Vybírání a výměna učebnic

29.6. Závěrečné rozloučení s žáky devátého ročníku 13.00

- prostor areálu školy