Úspěšný návrat do Karlových Varů - KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2019

V letošním roce se celostátního kola pěvecké soutěže účastnili hned čtyři naši žáci.

V mladší kategorii se do Karlových Varů probojovala KRISTÝNA DUDOVÁ a VÍTĚZSLAV REJTHAR. Mohli si tak v konkurenci 34 nejlepších zpěváků z českých i moravských měst vyzkoušet, že i jako nováčci v soutěži dokáží podat výborný výkon a nasbírat cenné zkušenosti do budoucna.

Porota složená z hlasových odborníků (ředitelé konzervatoří, operní pěvci, šéfdirigent symfonického orchestru…) neměla opravdu jednoduchý úkol. Během třídenního pěveckého maratonu si vyslechla 180 vystoupení a musela rozhodnout, které výkony mezi množstvím mimořádných hlasů a pestrého repertoáru ocení.

Oba naši zástupci starší kategorie – DOMINIKA SEJKOROVÁ a JIŘÍ PRŮCHA – předvedli opravdu podařená vystoupení, avšak vzhledem ke skutečně značnému počtu talentů jsme si nedělali přílišné naděje na umístění. O to překvapivější a radostnější bylo udělení čestného uznání JIŘÍMU PRŮCHOVI, který se letos prosadil v sólové kategorii poprvé.

Všem zmiňovaným blahopřejeme ke skvělé reprezentaci naší školy i města - jste jedničky!!!:) – a doufáme, že nás čekají další společné hudební zážitky.

Velké poděkování paní učitelce Evě Zemanové za přípravu děti a doprovod při jejich vystoupení.