Nástup žáků od 30.11. 2020

Návrat žáků do školy od 30.11. do konce roku 2020

1. stupeň nástup dle jednotlivých tříd včetně půleného vyučování. Příchod do školy od 7.25 do 7.45 (půlené v ŠD dle rozpisu skupin)

2. stupeň – 9. ročník nástup 30.11. k pravidelné prezenční výuce bez střídání. Nástup do školy mezi 7.45 – 8.00. Rozvrh bude upraven – bez odpoledního vyučování, náhrady za TV a HV.

2. stupeň – ostatní žáci

1. skupina: 7.C, 8.A.B.C

- prezenční výuka 30.11. -  4.12. 2020. Nástup do školy mezi 7.45 – 8.00. Rozvrh bude upraven – bez odpoledního vyučování, náhrady za TV a HV.

- v týdnu od 7.12. – 11.12. 2020 distanční výuka

2. skupina: 6.A,B,C,7.A,B

- v týdnu od 30.11. –  4.12. 2020 distanční výuka

- prezenční výuka 7.12. - 11.12. 2020. Nástup do školy mezi 7.45 – 8.00. Rozvrh bude upraven – bez odpoledního vyučování, náhrady za TV a HV.

Ostatní informace pro rodiče i žáky budou  zaslány prostřednictvím Bakalářů.

Školní klub: dle nařízení MŠMT je klub v provozu pouze v odpoledních hodinách a pouze pro 5.ročník, který bude rozdělen do tří učeben (5.A,5.B,5.C). Provozní doba klubu po dobu hygienických opatření od 12.35 do 15.00 hodin.