Zrušení plánovaných akcí školy

Z důvodu déle trvajícího uzavření školy dojde ke zrušení plánovaných akcí školy pro školní rok 2019-2020.

Zrušeny budou:

1) Výjezd plánovaný na duben do Sedmihorek - 6.,8. ročník

2) Všechny projektové dny školy plánované do konce školního roku

3) Červnový cyklistický kurz - 6. - 9. ročník

4) Společný výjezd projektu "Malý, velký kamarád" - Rumburk 2020 - 1.,9. ročník

5) Všechny sportovní dny v závěru školního roku

6) Všechny plánované třídní výlety na konci školního roku

7) Turistický deník všech ročníků

8) Všechny plánované exkurze, vyjma těch, které jsou uskutečňovány na základě projektů školy nebo města