Zpátky do školy - 18.11. 1.,2. ročníky

Od 18.11. 2020 se mění distanční výuka žáků 1. a 2. ročníku na prezenční. Provoz školní družiny a jídelny níže.

Všechny děti uvedených ročníků jsou od 18.11. přihlášeny na obědy. Pokud bude dítě nemocné, je nutné oběd včas odhlásit.

PROVOZ ŠKOLY:


- nástup žáků v 7.35 zadním vchodem ze hřiště

- nevyučují se dělené hodiny

- všichni žáci mají po celou dobu pobytu ve škole roušku (doporučujeme 2-3 roušky na den - závisí na době pobytu ve školní družině)

- pohyb na chodbách a ostatní pravidla stejná jako při nástupu do školy v září

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

 

RANNÍ DRUŽINA 6.00 - 7.35:

 

KRČEK – 2.A + 2.B, 1.B + 1.C

 

VILA – 1.A + 2.C ( 2.C zde zůstává rovnou na výuku) 

ODPOLEDNÍ  DRUŽINA 11.35 - 16.00:

1.A – bude mít družinu ve své třídě

2.C – bude mít družinu ve škole ( třída ve vestibulu)

- vyzvedávání dětí rodiči vždy přes hřiště, ve vestibulu bude sedět asistentka,která předá dítě rodičům

KRČEK – 2.A + 2.B

VILA – 1.B + 1.C

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY:

11.25HOD. – 1.B+C (  po obědě nejdříve v 11.35 si nedružinové dítě převezmou rodiče, pokud neodchází samo)

11.45HOD. – 2.A+B ( nedružinové dítě jde na oběd ve stejný čas a odchází s rodiči nebo samo)

12.15HOD. – 1.A+2.C ( nedružinové dítě jde na oběd v 11.45 a odchází s rodiči nebo samo) 

Žáci, kteří dochází na obědy a mají distanční výuku:

Obědy do kastrůlků budou těmto žákům vydávány v čase 11.35 - 13.00 mezi dveřmi vchodu ze hřiště. Není povoleno stravování těchto žáků ve školní jídelně.