Změna termínu přijímacího řízení na střední školy

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
2. řádný termín jednotné přijímací zkouškypro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
vzdělávání na
4. května 2021
pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Vyhledávání

 Zápis online 2021

Odkaz na online zápis 2021