Září ve škole

Akce a konce vyučování na začátku září

3.9. - ukončení „vyuč.“: 1.tř. v 8,45 hod. 2. – 5.tř. v 8,55 hod.

         6. – 7.tř. v 8.40 hod.

         8. – 9.tř. v 8.30 hod.

   obědy od 9,30 do 11 hod.

V týdnu od 3.-7.9. – bez odpoledního vyučování!!

Od středy 5.9. se učí podle rozvrhu, pouze 1.+.9.ročník upraveno.

4.9.  11.00hod. – společný oběd 1+9.r.

ukončení vyuč.:1.tř.–10.00hod. 5.tř. – 11.25hod., 2.-4.tř.–v 11,35 hod. , 

6.-8.tř - 12.30 ,9.tř.-11.00hod.

5.9.    1.ročník – konec  10.40hod., oběd 11.00hod. + 9.ročník

11.9.  Schůzka rodičů 1.ročníku – 15.30hod.

18.9.  Schůzka rodičů 5.+ 6. ročníku – 15.30 třídní

25.9.-27.9.      Týden v pohybu (tři dny)  – ekologie, pripre, zdravověda, projektů