Zajištění provozu školy od 12.4.

Od 12. 4. 2021 zajišťuje škola dohled nad dětmi 1. stupně, jejichž rodiče spadají do oblasti vybraných profesí, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.Na děti se vztahují všechny povinnosti jako v době prezenční výuky (testování, roušky). Diagram testování

Od 12. 4. 2021 zajišťuje škola dohled nad dětmi 1. stupně, jejichž rodiče spadají do oblasti vybraných profesí, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Na děti se vztahují všechny povinnosti jako v době prezenční výuky (testování, roušky).

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo  Praktická škola dvouletá,
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního  zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele v den nástupu dítěte do školy.

Jakékoliv dotazy směřujte na vedení školy.