Žádost o ošetřovné rodičům - OČR

Potřebný doklad se vydává každý den od 8.00-12.00 hodin v kanceláři školy.

O ošetřovné může požádat každý rodič pečující o dítě do 10 let věku.