Zábavné programování s Legem

V pondělí 16.12. jsme pro naše šesťáky ve spolupráci s UJEP připravili zábavné programování s Legem a stavebnicí WeDo.

 

Podporujeme rozvíjení informatického myšlení u našich šesťáků, proto nám studenti UJEP připravili workshop s Legem WeDo. Pomocí lego návodů a jednoduchého blokového programování si žáci postavili a následně programovali např. závodní formuli, nástěnné hodiny, větrný mlýn a další. (Akce z projektu OP-VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322)