Z Doubice přes Tokáň do Jetřichovic

Poslední výlet turistického kroužku se konal v sobotu 9.6.2018.

Autobus nás dovezl do malebné vesničky Doubice a dál jsme putovali pěšky nádhernou krajinou Českého Švýcarska mezi pískovcovými skalami k loveckým chatám Na Tokáni. Zde jsme si odpočinuli, občerstvili se, zdatní turisté přidali do svých deníčků další razítko a vizitku, p. učitelky nás odměnily za celoroční putování a pak jsme pokračovali směr Jetřichovice. Naši pohodu a borůvkové zastávky narušila bouřka a déšť, které nás zastihly asi 2 km před cílem. I když někteří z nás byli promočeni až na kůži,  v bezpečí a suchu infocentra se nám vrátila dobrá nálada a na společné zážitky hned nezapomeneme😊!