Vzdělávací projekt Hasík

V zimních měsících zavítali do druhých ročníků dva hasičští instruktoři.

Ti hravou formou přiblížili dětem rozličnou činnost hasičů, prohloubili schopnosti a dovednosti žáků v problematice volání na tísňové linky a připomenuli vlastnosti „dobrého a zlého ohně“, použití hasicích přístrojů, ošetřování popálenin či zásady rozdělávání ohně.

Součástí přednášky byly i různé hry a scénky poukazující na správné vyhodnocení a řešení různých mezních situací.

Vzdělávací projekt byl zakončen návštěvou hasičského záchranného sboru, kde se děti seznámily s denním pracovním režimem hasičů a mohly si prohlédnout celou budovu.

Více obrázků ve školní fotogalerii - zde.