Vysvědčení za první pololetí školního roku 2020-2021

Žáci první a druhé třídy dostávají výpis z vysvědčení 28.1. poslední vyučovací hodinu.

Žáci ostatních tříd obdrží výpis z vysvědčení první den, kdy se vrátí k prezenční výuce. Všichni rodiče i žáci si vysvědčení mohou prohlédnout na Bakalářích, kde se 28.1. objeví pololetní výsledky za jednotlivé předměty.