Službu vzdálené podpory Prev-Centrum

Dovolujeme si představit Vám Službu vzdálené podpory Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence, která vznikla již v loňském roce v reakci na pandemii COVID 19

V rámci služby nabízíme konzultace a podporu dětem, rodičům i pedagogům.

 Děti se na nás mohou obrátit například v případě, že:

·         Potřebují pomoc s doučováním či s přípravou na distanční i běžnou výuku

·         Je trápí situace ve škole či v distanční výuce a nevědí, komu se svěřit

·         Se nudí a hledají možnosti trávení volného času

 Rodiče a pedagogové se na nás mohou obrátit například v případě, že:

·         Jejich děti/žáci jsou ohroženi rizikovým chováním (v online i v běžném prostředí)

·         Jejich děti/žáci mají potíže se zvládáním distanční výuky

·         Potřebují pro své děti/žáky nalézt zdravou formu trávení volného času

·         Potřebují zkonzultovat realizaci třídnických hodin či možnosti interaktivní činnosti v rámci distanční výuky

 Další informace o službě naleznete na našich webových stránkách: Služba vzdálené podpory – Prev-Centrum

Vyhledávání

 Zápis online 2021

Odkaz na online zápis 2021