Školní družina - INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKU 2.- 4. ročníků

Ve čtvrtek 27.8. 2020  od 9,00 – 17,00 hod. v ŠD vila / u školního hřiště/ proběhne zápis dětí do školní družiny na  rok 2020/2021.

V tento den si můžete vyzvednout a zároveň vyplnit přihlášku k zájmovému vzdělávání ve školní družině.

Bez řádně vyplněné a odevzdané přihlášky  nemůže Vaše dítě od 1.9.2020 nastoupit do školní družiny.

Další dotazy , informace Vám ráda zodpovím na tel. č. 776 865 572.

Eva Nepomucká