Šesťáci navštívili děčínský magistrát

  Součástí výuky občanské výchovy v 6. ročníku je mimo jiné nabývání znalostí o fungování obcí a jejich vedení. 

Žáci 6. B se proto vydali na návštěvu děčínského magistrátu, aby na vlastní oči viděli, jak úřad funguje a co všechno pro občany dělá. Hned po příchodu do budovy, nacházející se na Mírovém náměstí, se nás ujala tisková mluvčí Romana Silvarová. S ní jsme se nejprve vydali do obřadní síně, kde se už někteří z nás dříve ocitli, např. při vítání občánků, či na svatebním obřadu. Zde jsme se seznámili s činností a strukturou magistrátu. Poté jsme se vydali do zasedací místnosti před kanceláří primátora. Na chodbě jsme měli možnost vidět galerii starostů našeho města a fotografii složení současného zastupitelstva. V zasedací místnosti jsme si zasoutěžili o ceny, které propagují naše město. To nás moc bavilo. Poté se na nás přišel podívat i sám pan primátor Jaroslav Hrouda, který nám věnoval svůj drahocenný čas, zodpověděl několik našich zvídavých otázek a příjemně si s námi popovídal. Celá naše exkurze byla zakončena na služebně městské policie, kde jsme se podívali, jak funguje kamerový systém.