První informace k nástupu 2.stupně do školy

Informace o rozdělení žáků 2. stupně do skupin pro příští týden (od 10.5.) a následující týdny (pokud bude škola otevřena pro 2.stupeň).

Nástup žáků po skupinách:

-        v týdnu od 10.5. – 8.- 9. ročník

-        v týdnu od 17.5. – 6.- 7. ročník

-        podrobné informace o nástupu, rozvrhy prezenční i distanční a konce vyučování budou žákům zaslány do informačního systému školy do čtvrtka.