Projektový půlden na "zdrávce"

Ve středu 27. 11. se naše třídy 9.C+9.A zúčastnily projektového dne na Střední zdravotní škole v Děčíně.

 Po příchodu do školy nás přivítaly místní učitelky, které jsou zároveň aktivními sestrami v děčínské nemocnici. My jsme si odložili věci v šatně a poté se přesunuli do učebny první pomoci v suterénu školy. To jsme však ještě netušili, co nás čeká dále. Byli jsme seznámeni s novinkami, jako je mobilní aplikace Záchranka a mobilní defibrilátor, které mohou každému z nás zachránit život. Postupně jsme si vyzkoušeli na sobě ošetření různých typů úrazů, které by se nám mohly stát v běžném životě. Někteří z nás si dokonce vyzkoušeli masáž srdce na simulátoru pro oživení pacienta a uspěli!!! Na dalším stanovišti, ve zdejší posluchárně, nás čekala přednáška o drogách. Prezentaci si pro nás připravily studentky 3. ročníku. Po přednášce si každý z nás poctivě vyplnil anonymní dotazník. Na poslední aktivitu jsme se přesunuli do odborné učebny, kde už na nás čekali další studenti zdejší školy a jedna paní učitelka. Dostali jsme pracovní lístek, kam jsme si zapisovali hodnoty z několika měření. Postupně nám změřili krevní tlak, puls, množství tuku, saturaci kyslíkem a na závěr jsme si každý vypočítali hodnotu BMI.

Projektový půlden na SZŠ byl určitě pro všechny velmi zajímavý a poučný.                                                                    Ing. Petr Chovanec