Přenos zápisu online

Pro rodiče a prarodiče našich předškoláků připravujeme přenos zápisu on-line.

Stejně jako v předešlých letech nabídneme rodinným příslušníkům, kteří se nemohli dostavit s předškoláky k zápisu, on-line přenos z učebny, kde bude zápis probíhat. Samozřejmě, že přenos je pouze obrazový, tedy bez zvuku a v klasických vteřinových impulsech bez ukládání obrázků.

Online přenos zprovozněn.