POVĚŘENEC GDPR

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je pro Základní školu Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace paní Jana Prouzová.

Pověřenec školy: Jana Prouzová

Telefon: 412 593 407

E-mail: janaprouzova@mmdecin.cz