Platby obědů ve školním roce 2019-2020

Měsíční platby obědů podle věku dítěte

1. stupeň - měsíční platba 450,-  Kč

2. stupeň - měsíční platba 500,-  Kč

9. ročník - měsíční platba 550,- Kč

Platby obědů musí být odeslány na účet školy do 25. dne předcházejícího měsíce.