Platba poplatku za školní družinu a školní klub do konce roku 2020

Platby za družinu a školní klub:

Děti navštěvující 3. a 4. třídu neplatí za měsíc listopad poplatek za družinu.

Členové školního klubu neplatí poplatek za klub následovně:

5.ročník za listopad, 6.-9. ročník za listopad a prosinec 2020.