Organizace prvního týdne školy a akce na září

Organizace prvního týdne ve škole, plán akcí na září.

4.9.  

ukončení vyuč.: 1.tř. v 8,45 hod. 2. – 5.tř. v 8,55 hod., 6. – 7.tř. v 8.40 hod., 8. – 9.tř. v 8.30 hod.

- obědy od  11.00 hodin

V týdnu od 4.- 8.9. – bez odpoledního vyučování

Od středy 6.9. se učí podle rozvrhu, pouze 1.+.9.ročník upraveno.

5.9. 

- 1.-2. vyučovací hodina třídní ve třídách

- 2.hod. návštěva  9.tř. v 1.třídách (akce „Malý, velký kamarád“)

- 11.00hod. – společný oběd 1+9.r.

-  ukončení vyuč.:1.tř.–10.00hod. 5.tř. – 11.25hod., 2.-4.tř.–v 11,35 hod. ,  6.-8.tř–ve 12.30 ,9.tř.-11.00hod.                                                                

6.9.   1.ročník – konec  10.40hod., oběd 11.00hod. + 9.ročník

7.9.   Schůzka rodičů 1.ročníku – 15.30hod.

22.9.  Sokolnictví – 1.- 4.ročník,

25.9.-27.9.      Kampaň ZOOM-Děti v pohybu – Putování za zelenou stopou – ekologie, zdravověda, - týden projektů               

26.9.   Schůzka rodičů 5.+ 6. ročníku – 15.30

29.9.   Ředitelské volno