Nástup žáků do školy od 19.4.2021

Třídy nastupující do školy podle určených skupin. Zahájení první skupiny od 19.4. 2021. Nadále je zajištěna přítomnost dětí 1. stupně pracovníků vybraných profesí (tedy i druhé skupiny nastupující 26.4.).

 

-        První týden 19.4. 2021 1. stupeň:

  • prezenčně 1.A,B,C, 2.B, 5.A,B,C
  • distančně 2.A,C, 3.roč., 4.roč.

-        Druhý týden 26.4. 2021 1. stupeň:

  • prezenčně 2.A,C,  3.roč., 4.roč.
  • distančně 1.A,B,C, 2.B, 5.A,B,C

-        Druhý stupeň se vzdělává distančně do odvolání.

-        Do školy může žák docházet na tzv. individuální konzultace (zde je nutná předchozí dohoda zákonného zástupce  s třídním učitelem a vyučujícím v předmětu).

-        Škola přebírá starost o žáky rodičů z vyjmenovaných profesí (zejména pracovníků tzv. krizové infrastruktury). Tito žáci mohou docházet do školy i v době distančního vzdělávání (vyžadováno je předchozí doložení potvrzení zaměstnavatele).

-        Příchod  do školy i odchod z ní pro nedružinové děti je ze hřiště. Rodiče čekají na své děti před vchodem do budovy.

Výuka:

-        Probíhá bez děleného vyučování dle rozvrhu.

-        pátý ročník celý týden do 12.30 hod.

Školní družina:

-        otevřeno od 6.00 do 16.00

-        ráno i odpoledne družina v budově školy, většinou v kmenových třídách

-        Ráno – vstup do školy z Kamenické ulice, předání dětí u vchodu, děti jsou v určených místnostech po jednotlivých třídách.

-        odpoledne – vyzvedávání dětí u vchodu z Kamenické ulice

Školní klub:

-        Ráno klub není. V případě potřeby bude otevřený vchod ze hřiště s dohlídáním dětí pracovníky školy (v případě nepříznivého počasí).

-        Odpolední klub je do 15.00 v prostorách přístavby – každá třída- jiná místnost. Žákům nebude zpřístupněna počítačová učebna.

-        Vyzvedávání dětí z klubu v suterénu vchodu ze hřiště – zvonek klubu. Rodičům není povolen vstup do prostor školy.

Testování: Diagram testování

-        Bude probíhat za přítomnosti asistentů, vychovatelek (v případě družiny) a třídních učitelek vždy v pondělí a čtvrtek. Pokud budou chtít být rodiče přítomni testování,   bude pro ně vyhrazen prostor školní knihovny (do 7.30 pro ŠD) a školní jídelna (od 7.30). Vzhledem k charakteru testu – výtěr z krajní části nosu, se domnívám, že daný úkon zvládne každé dítě bez větších problémů.

-        Testovat se nemusí děti, které prodělaly nemoc a od prvního pozitivního testu neuplynulo 90 dní (je nutné potvrzení od lékaře nebo elektronický doklad) nebo mají potvrzení o provedení testu s negativním výsledkem, který byl proveden na odběrovém místě (nesmí být starší než 48 h), nebo byly očkovány dvakrát a od druhého očkování uplynulo 14 dní.

-        postup při zjištění pozitivního žáka – viz. příloha na webu školy

Roušky:

-        Povinné ve všech prostorách školy – respirátory, certifikované nanoroušky nebo chirurgická rouška. Nelze používat látkové roušky.

Obědy:

-        Obědy na týden prezenční výuky rodiče dětem přihlašují sami. Vzhledem k tomu, že nevíme v tuto chvíli, kdo na prezenční výuku nastoupí, nelze tedy přihlašovat děti plošně. Pokud si dítě bude chodit na obědy i v rámci distanční výuky, platí pravidla z minulých měsíců.

-        Žáci se stravují po jednotlivých třídách vždy odděleně od dalších tříd a ročníků.

Jakékoliv dotazy směřujte na vedení školy.