Mimořádný provoz školy v rámci krizových opatření od 14.10.2020

Změny od středy 14.10. 2020

Distančně všechny ročníky

Obědy pro žáky vyučující se distančně je nutné odhlásit!

Provoz školy do konce října. Informace dostane každý rodič do systému BAKALÁŘI

1. STUPEŇ A 2. STUPEŇ

- distanční (domácí) výuka žáků

- celorepublikově je zrušen na uvedenou dobu školní klub a školní družina

Nově může na oběd i žák, který se vyučuje distančně. Čas vyhražený pro tyto žáky bude v době

od 11.30 – 12.00 pro první stupeň

od 12.00 - 13.00 pro druhý stupeň

v jinou dobu žáku oběd vydán nebude.

Pokud žáci nebudou chodit na obědy v době distančního vyučování, musí si je odhlásit!

Distanční výuka je pro žáky povinná – jejich domácí práce bude kontrolována a hodnocena.

-          zadávání práce podle rozvrhu bude probíhat pomocí systému teams (druhý stupeň ZŠ) a pomocí systému Bakaláři (první stupeň). Učivo bude zadáno vždy v den nebo předvečer daného dne podle rozvrhu. Termín na vypracování bude vždy do konce daného dne. Zpětnou vazbou bude kontrolní test, případně jiná forma odpovědí. Pokusně bude v předmětech zkoušena on line výuka. Tyto pokusy chápejte jako něco navíc k výuce a přípravu na dlouhodobější vzdálenou výuku. Žáci vždy dostanou učivo v podobě, kterou dokáží všichni přijmout na svých počítačích nebo mobilních telefonech.

Případné dotazy k výše uvedenému směřujte přes komunikační systém Bakaláři na vedení školy.